Rygepolitik

Målet med FDF Hasle-Rutskers Rygepolitik er:

At ingen deltagere eller frivillige i FDF Hasle-Rutskers arrangementer må udsættes for passiv rygning mod deres vilje, og at ikke-ryger-kulturen fremmes. 

For at nå målet kræves det, at alle skal kunne bevæge sig frit i Kredshuset, ture og lejre uden at blive generet af tobaksrøg. 

Det betyder følgende: 

1. Der må ikke ryges indendørs i FDF Hasle-Rutskers lokaler. Denne regel er gældende uanset hvad lokalerne anvendes til. 

2. Rygning er alene tilladt i det fri. Rygning i det fri skal foregå på en sådan måde, så andre ikke udsættes for tobaksrøgen. 

3. Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn og unge – heller ikke i det fri. Medarbejdere, der arbejder med børn og unge, fungerer som forbilleder. Rygning i samvær med børn og unge er derfor ikke tilladt. 

4. Det er et ledelsesansvar, at rygepolitikken overholdes. Lederen på et, arrangement, lejr m.v. har ansvaret for at de gældende regler overholdes. Lederen har derfor pligt til at skride ind overfor deltagere og frivillige der ikke overholder ovenstående. 

FDF Hasle-rutskers rygepolitik er vedtaget på et ledermøde den 27. maj 2008 og træder i kraft fra og med 1. juni 2008.