FDF vedtægter

§ 5 MEDLEMMER

1. Enhver, der har betalt kontingent til en kreds i FDF, er medlem af landsforbundet.

 

a. Et medlem kan have tilknytning til flere kredse. Der opkræves kontingent fra landsforbundet af medlemmet én gang uanset antallet af tilknyttede kredse.

 

2. Udmeldelse sker ved henvendelse til kredsens ledelse. Udmeldelse af medlemmer, som ikke er myndige, skal bekræftes af forældre eller værge.

Undlader et medlem at betale kontingent efter påkrav, kan det betragtes som en udmeldelse.

 

3. Medlemmer af FDF betaler kontingent fastsat af den enkelte kreds. Landsmødet fastsætter af hensyn til eksterne tilskudsregler kredsens minimumskontingent.

 

4. Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på relevante dele af landsforbundets informationskanaler. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen.

 

5. Landsforbundet er dataansvarlig i henhold til gældende lovgivning om behandling af personoplysninger i landsforbundets medlemssystem.

 

6. Landsforbundet har en forbundsskjorte, som alle medlemmer af FDF har ret til at bære.

 

7. Landsforbundets samværsregler er gældende for alle medlemmer af FDF.

 

8. Landsforbundets vedtægter er gældende for alle medlemmer.

Kontingent

Kontingent opkrævninger sker to gange årligt, henholdsvis april og oktober. 

Prisen for et halvår er: 2. halvår 2015 300,00 kr.

Indmeldelses blanket klik her

Kontingent

Alternativ metode til kontingent betaling:

Opret en fast bank overførsel, du bruger dette kontonummer.

Bank: NORDEA 0650 6480-095-039
Betalingen skal finde sted 1/4 og 1/9.

Du mærker indbetalingen med dit Debitor nr, nummeret finder du på en af dine fakturaer fra FDF Hasle-Rutsker.